Вхід Реєстрація
UA RU
Кошик (0)
AutoShop Користувача угода

Користувача угода

1. Загальні положення

1.1. Дана Угода користувача (далі - Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину «Autoshop.com.ua», розташованого за адресою https://autoshop. com.ua/, і до всіх відповідних сайтів та додатків, пов'язаних із сайтом адреса інтернет-магазину.

 

1.2. Сайт Інтернет-магазину «Autoshop.com.ua» (далі – Сайт) є власністю ТОВ "Автошоп+"

 

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину « Autoshop.com.ua»(далі – Адміністрація сайту) та Користувачем даного Сайту.

 

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

 

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

 

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

 

1.7 Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. Визначення термінів

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

 

2.1.1 «Autoshop.com.ua» – Інтернет-магазин, розташований на доменному імені https://autoshop.com.ua/, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару.

 

2.1.3. Адміністрація сайту «Autoshop.com.ua»   – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ТОВ "Автошоп+".

 

2.1.4. Користувач сайту «Autoshop.com.ua»  (Далі Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт.

 

2.1.5. «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://autoshop.com.ua/ розміщена пропозиція продавця.

 

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до Товарів та послуг, що містяться на Сайті.

 

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):

  • доступ до електронного контенту, з правом придбання, перегляду товару
  • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
  • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;
  • доступ до інформації про Товар та до інформації про придбання Товару на платній основі;
  • інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину, що з'являються надалі.

 

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Пройшовши реєстрацію на сайті, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:

 

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом «Autoshop.com.ua» , а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті «Autoshop.com.ua».

 

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту «Autoshop.com.ua» у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

 

4.1.3. Змінювати розмір вартості товарів, розміщених на сайті «Autoshop.com.ua». 

 

4.2. Користувач має право:

 

4.2.1 оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту «Autoshop.com.ua» ;

4.2.2 вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

4.2.3 на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

>

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1 своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

4.3.2 ознайомитися з інформацією про Товар, розміщену на Веб-сайті «Autoshop.com.ua»;

4.3.3 при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.

5.  Ціна договору та порядок оплати

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту «Autoshop.com.ua». Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

5.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

5.3. Покупець може оплатити замовлення такими способами:

  • готівкою;
  • банківським переказом;
  • за допомогою платіжної картки Visa;Visa Electron;MasterCard;Mastercard Electronic;Maestro
  • безготівковим розрахунком з ПДВ;
  • платою.

6. Вирішення спорів

6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони , що настали після укладення цього Договору, що мають непередбачуваний та невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями чи несприятливими погодними умовами випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

6.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 14 календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

6.3. Час, який потрібний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

6.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

7. Додаткові умови

7.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

7.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

8. Додаток

8.1. Доступ до камери необхідний для сканування номера та вин коду. Проект не розкриває ваші персональні дані третім особам.

Швидкий та точний підбір автозапчастин
043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,